Privacybeleid

Laatste wijzigingen : 1 januari 2022

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Van Loon Dakwerken. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hijzelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Van Loon Dakwerken enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

1. Aansprakelijkheid

Van Loon Dakwerken kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
Intellectuele eigendommen copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Van Loon Dakwerken. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Van Loon Dakwerken is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Loon Dakwerken. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

2. Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Van Loon Dakwerken beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Van Loon Dakwerken enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Van Loon Dakwerken maakt geen analyses van de IP adressen.

3. Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

4. Wie is verantwoordelijk voor het cookiebeleid op deze website?

Van Loon Dakwerken is als enige verantwoordelijk voor het cookiebeleid en de verwerking van de cookies. Voor bijkomende informatie omtrent het cookiebeleid, kan u ons steeds bereiken via het contactformulier op onze website.

5. Welke cookies worden er op Van Loon Dakwerken.be gebruikt?

Functionele cookies: de website gebruikt first party cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Van Loon Dakwerken en wordt niet met derden gedeeld.
Google Analytics’ cookies: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we die uitrusten met een speciale code. Deze code genereert vier cookies, die ons een inzicht geven in hoe bezoekers de Van Loon Dakwerken website gebruiken. Deze data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren en wordt ook niet met derden gedeeld.
Social media cookies: bepaalde pagina’s op onze website kunt u liken of sharen (via Facebook, Twitter, of LinkedIn) Om dit tot stand te brengen, moet u ter plekke inloggen bij het gewenste sociale medium. Om later een andere pagina te liken of sharen, moet u niet meer opnieuw inloggen. De geplaatste tracking cookie zorgt er immers voor dat de site uw gegevens onthoudt, op voorwaarde dat u vanop dezelfde computer surft.

6. Hoe kan ik cookies verwijderen?

U kan zelf cookies wissen, inschakelen of verwijderen. Hoe u dit kan doen is afhankelijk van het type web browser waar u gebruik van maakt (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).

7. Veiligheid

Op de website van Van Loon Dakwerken zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.
De persoonsgegevens die door Van Loon Dakwerken worden verwerkt, kunnen (ook voor commerciële doeleinden) worden meegedeeld aan de opdrachtgevers die op Van Loon Dakwerken beroep doen voor de installatie en het onderhoud van zonnepanelen(installaties).
De gegevens kunnen door Van Loon Dakwerken aan derden overgedragen worden, uiteraard wel beperkt tot zusterondernemingen, klanten en onderaannemers.
U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Van Loon Dakwerken werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@Van Loon Dakwerken.be.

8. Gebruik van bijkomende informatie

Van Loon Dakwerken kan uw verkregen gegevens gebruiken om Van Loon Dakwerken nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Van Loon Dakwerken zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

9. Links

De website van Van Loon Dakwerken bevat links naar andere sites. Van Loon Dakwerken oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Van Loon Dakwerken de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. Het privacy statement van de website van Van Loon Dakwerken heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

10. Algemene voorwaarden

De klant verklaart expliciet op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Van Loon Dakwerken.

11. Laatste wijzigingen

Dit privacy statement werd het laatst gewijzigd op 1 januari 2022.